Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Cambridge ICT Starters sertifikati

Internacionalna potvrda znanja

Dobijanje Cambridge ICT Starters sertifikata predstavlja međunarodnu potvrdu da je vaše dete ovladalo osnovnim znanjima iz informaciono-komunikacionih tehnologija. Ukoliko kasnije poželi da nastavi da se usavršava u IT oblasti, posedovanje ovih sertifikata predstavljaće jak motiv i dodatno će olakšati sticanje prestižnih Cambridge International A & AS Level sertifikata, koje priznaju poslodavci i univerziteti iz čitavog sveta.

Cambridge ICT Starters program

Poznavanje programiranja i rada na računarima predstavlja pismenost novog doba. Upravo zato znanja iz IT predstavljaju deo obrazovnih programa širom sveta.

ICT Starters čine tri nivoa, koji se sastoje od po dve faze, a svaka faza sadrži nekoliko modula. Po uspešnom završetku svake od faza polaznici dobijaju Cambridge ICT Starters sertifikate.

Na svakom od nivoa predviđeno je da deca ovladaju odgovarajućim sposobnostima i tako ispune zvanični Assessment Criteria, nakon čega dobijaju odgovarajući sertifikat i mogu da nastave ka sledećoj fazi i nivou.

Kompetencije koje Cambridge ICT Starters sertifikati donose

Cambridge ICT Starters sertifikati internacionalno su svedočanstvo da njihovi nosioci poseduju sledeće kompetencije:

  • osnove programiranja;
  • kompjuterska obrada reči;
  • grafički i web dizajn;
  • osnovno rukovanje bazama podataka;
  • kreiranje i slanje mejlova;
  • pravljanje prezentacija;
  • kreiranje animacija, video i drugog web sadržaja;
  • svest o bezbednoj i odgovornoj upotrebi interneta i tehnologije.

Tipovi sertifikata

Kao što smo rekli, svaki od tri nivoa sastoji se iz dve faze, koje su na ITAcademy JUNIOR programu podeljene na Basic i Advance i koje sadrže različit broj modula.

U sledećoj tabeli možete videti nazive i broj modula od kojih se sastoje pojedinačne faze svakog nivoa:

Initial Steps
ITAcademy JUNIOR (7–9)
Next Steps
ITAcademy JUNIOR (9–12)
On Track
ITAcademy JUNIOR (12–14)
STAGE 1 Basic
1. Starting Text1. Exploring Documents1. Documents for a Purpose
2. Starting Images2. Exploring Images2. Multimedia for a Purpose
3. Starting Graphs3. Exploring Spreadsheets3. Spreadsheets for a Purpose
4. Exploring Databases4. Databases for a Purpose
STAGE 2 Advanced
1. Starting Control1. Exploring Control1. Control for a Purpose
2. Starting Searches2. Exploring the Internet2. Website Design for a Purpose
3. Starting Email3. Exploring the Email3. Networks for a Purpose
4. Exploring Multimedia4. Video or Animation for a Purpose

Polaznici ovladavaju veštinama koje im omogućavaju da završe odgovarajuće module. Pošto je uspešno završilo sve module 1. faze, vaše dete dobija sertifikat faze 1 odgovarajućeg nivoa, npr.: Cambridge ICT Starters Stage 1 Certificate (Initial Steps). Ukoliko polaznik završi i sve module druge faze određenog nivoa, onda dobija puni sertifikat za taj nivo, npr.: Cambridge ICT Starters Full Certificate (Initial Steps).

Važno je napomenuti da se sertifikati dobijaju samo po okončanju svih modula jedne faze, ali ne i nakon završetka pojedinačnih modula u okviru faze. Uspešno okončanje svakog modula omogućava vašem detetu da nastavi sa sledećim sve dok ne savlada sve module jedne faze i tako dobije sertifikat.

Ukoliko dete nije uspešno završilo neki modul određene faze, ono može da ga ponovo odsluša kako bi uspešno kompletiralo sve module i tako dobilo sertifikat za uspešno završenu fazu.

Do Cambridge sertifikata bez stresa

Važno je napomenuti da se Cambridge sertifikati dobijaju prirodno kao rezultat rada u učionici i da se ne izlažu decu dodatnom stresu.

Kako to funkcioniše?

Svaki modul programa sadrži odgovarajući Assessment Criteria (nivo dostignuća), koji polaznici moraju da ispune kako bi mogli da nastave dalje. Provera ispunjenja dostignuća sprovodi se putem testova. Svaki polaznik ima svoj indivudualni Learning Objectives Record Sheet, u kome se snimaju njegova dostignuća i koji se šalje Cambridge International odeljenju na verifikaciju.

Program i testovi dostupni na srpskom jeziku

Kako je Cambridge ICT Starters internacionalni program, on se na ITA JUNIOR delimično izvodi na engleskom jeziku. Za potpunije razumevanje vašem detetu pomažu dodatni časovi engleskog jezika, koji su dostupni na svakom programu i koji mu omogućavaju da savlada osnovnu IT terminologiju.

Međutim, ukoliko vaše dete ne govori engleski jezik, na ITAcademy JUNIOR svi Cambridge materijali, kao i polaganje testa, dostupni su mu i na srpskom.

Po posebnom odobrenju Cambridge International, moguće je program i testove prevesti na srpski jezik. Pošto vaše dete odsluša program i položi ispit, materijali se ponovo prevode na engleski i šalju Cambridge International na procenu.

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »