Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligencies

Sveobuhvatan pristup obrazovanju vašeg deteta

Za razliku od ustaljenog mišljenja da postoji samo jedan tip inteligencije koji se meri standardnim IQ testovima, Harvardov program višestruke inteligencije polazi od činjenice da ljudska bića imaju više međusobno nezavisnih tipova inteligencija.

Čuveni profesor sa Harvarda i lider u edukaciji Howard Gardner utemeljio je program višestruke inteligencije (Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligencies), koji se godinama i sa velikim uspehom primenjuje u odabranim svetskim školama koje imaju posebne uslove za njegovo sprovođenje i čiji su predavači posebno obučeni za njegovu primenu. Učenici koji su završili školovanje po ovom programu postigli su zapažene rezultate i bili uspešniji u daljem obrazovanju od vršnjaka koji su se školovali po tradicionalnim kurikulumima. Otuda je je ovaj program sinonim za izvrsnost kada je edukacija u pitanju.

Harvardov pristup jednostavno konstatuje da ljudska bića imaju više načina da procesuiraju i predstave različite tipove informacija, od kojih je svaki nezavisan od drugog. Koncept jedne inteligencije nije dovoljan; sposobnosti čoveka trebalo bi da se meri kroz razvijenost svakog od osam tipova inteligencije.

Tipovi višestruke inteligencije i profesije za koje su karakteristični:

1. Picture Smart

Prostorna inteligencija

Predstavlja sposobnost snalaženja u velikim prostorima ili u manjim, određenijim prostorima. Buduća zanimanja: pilot, mornar, arhitekta, šahista, web i grafički dizajner.

Zašto je važna za vaše dete

Istraživanja pokazuju da deca kod koje se na vreme i pravilno razvija prostorno-vizuelna inteligencija pokazuju bolje rezultate iz aritmetike u osnovnoj školi i iz nauke u srednjoj školi (Newcombe, 2015; Verdine, 2014). Postoji takođe i velika povezanost između ovog tipa inteligencije i sposobnosti čitanja (Franceschini, 2012).

Dakle, razvijanje prostorno-vizuelne inteligencije važno je i za ključne oblasti obrazovanja vašeg deteta kakve su matematika i nauka.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Upravljanje robotima i aktivno korišćenje VR uređaja na radionicama ITAcademy JUNIOR programa omogućiće polaznicima da poboljšaju sposobnost snalaženja u prostoru.

2. Body Smart

Telesna inteligencija

Predstavlja sposobnost dobrog vladanja telom ili njegovim određenim delovima. Buduća zanimanja: sportista, plesač.

Zašto je važna za vaše dete

Prema istraživanju renomirane svetske organizacije za zdravlje Centers for Disease Control and Prevention, učenici koji počnu na vreme da vode računa o zdravom životu, kao i da upražnjavaju redovnu fizičku aktivnost, ne samo da pokazuju bolje opšte psihofizičko zdravlje već pokazuju i bolju koncentraciju i fokus jer različite fizičke aktivnosti takođe stimulišu i proizvodnju novih moždanih ćelija.

Zdrav život i fizička aktivnost pomažu vašem detetu da bude bolje u oblastima obrazovanja koja zahtevaju razmišljanje i koncentraciju. U zdravom telu, zdrav duh.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Na ITAcademy JUNIOR programima veoma se vodi računa o fizičkoj aktivnosti deteta. Osim toga, radi se na edukaciji polaznika sa ciljem da još od malih nogu steknu uvid u važnost održavanja fizičke kulture. Iz tog razloga školarcima je omogućeno da razvijaju motoričke sposobnosti u posebno osmišljenim prostorijama u kojima će moći da se bave košarkom, stonim tenisom, mini-golfom.

3. Music Smart

Inteligencija za muziku

Podrazmeva osećanje za ritam, melodiju, metriku. Sposobnost pevanja ili sviranja. Buduća zanimanja: kompozitor, muzičar.

Zašto je važna za vaše dete

Razvijanje osećaja za muziku i ritam pomaže u izgradnji samosvesti kod učenika, poboljšava njihovo samopouzdanje i jača jednu od najvažnijih sposobnosti učenja – pamćenje. Istraživanja pokazuju da deca koja su razvijala muzičku inteligenciju pokazuju veći uspeh u čitanju, govoru, pisanju, matematici (Moreno et al., 2009, Schellenberg, 2005; Shlaug, 2005)

Dakle, razvijanje osećaja za muziku, kao i učenje kroz muziku, pomažu vašem detetu da ostvari bolje akademske rezultate u disciplinama koje nemaju veze sa muzikom: nauka, matematika, jezik.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Dodatne sekcije na ITAcademy JUNIOR programima pružiće vašem detetu priliku da razviju i svoje muzičke talente. Multimedijalne umetničke radionice osmišljene su tako da će tokom njih deca biti podstaknuta da izraze svoju inspiraciju.

4. Word Smart

Jezička inteligencija

Reč je o razvijenom osećaju za reči, njihovo značenje, raspored, odnose (pesnik, pisac). Buduća zanimanja: pesnik, pisac, advokat, pregovarač.

Zašto je važna za vaše dete

Razvijena jezička inteligencija omogućava detetu da se pravilno izražava, da iskaže svoje misli i osećanja, da vešto komunicira sa drugima. Ovo je jedna od najtraženijih veština u današnjem poslovnom svetu. Ljudi koji umeju da se izražavaju smisleno, da pregovaraju i komuniciraju na visokom nivou mogu da obavljaju veliki broj poslova.

Dakle, jezička inteligencija je mnogo više od pisanja sastava, ona značajno povećava šanse za profesionalni uspeh. Zato je, prema istraživanju MathSolutionsa, važno da se počne sa njenim razvijanjem u ranom dobu.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Razvijanje logičkog načina razmišljanja, što je jedan od primarnih ciljeva školovanja na ITAcademy JUNIOR, omogućiće deci i efikasnije govorno-jezičke sposobnosti. Razne edukativne aplikacije i pisanje jednostavnih programa takođe će učenicima pomoći da uvide važnost značenja i rasporeda svake reči.

5. Number Smart

Logičko-matematička inteligencija

Predstavlja sposobnost razumevanja odnosa logičkih veza i odnosa između simbola. Buduća zanimanja: matematičar, naučnik, programer.

Zašto je važna za vaše dete

Ovo je veoma važan tip inteligencije, koji, ukoliko se neguje pravilno i na vreme, omogućava deci da razumeju matematičke i naučne koncepte koje mogu primeniti u najrazličitijim traženim oblastima današnjice kakvo je programiranje.

Ova vrsta inteligencije ne podrazumeva samo matematičke proračune i eksperimente već obezbeđuje i bolje snalaženje u svakodnevnim situacijama, kao i izvanredne sposobnosti rešavanja problema.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Upoznavanje sa programiranjem od malih nogu jedan je od najefikasnijih načina za usavršavanje upravo logičko-matematičke inteligencije. S obzirom na to da ova vrsta inteligencije ima velikog uticaja na lakoću sa kojom deca usvajaju nova znanja tokom školovanja, radionice ITAcademy JUNIOR osmišljene su tako da posvećuju dosta pažnje razumevanju odnosa logičkih veza i odnosa između simbola.

6. People Smart

Interpersonalna inteligencija

Reč je o sposobnosti uspostavljanja dobre komunikacije sa drugima, posedovanja senzitivnosti za tuđa raspoloženja. Buduća zanimanja: pregovarač, motivator, psiholog.

Zašto je važna za vaše dete

Međuljudska ili emotivna inteligencija veoma je važna za opšti akademski uspeh. Deca koja imaju razvijenu ovu vrstu inteligencije bolje se snalaze u različitim akademskim aktivnostima i grade uspešnije karijere.

Dakle, osim što je ova inteligencija važna za detetov odnos sa okolinom, čineći ga boljom osobom, ona je takođe izuzetno bitna za njegov akademski uspeh i karijeru.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Rad u malim grupama osmišljen je tako da podstiče učenike na interaktivnost. Usvajajući praktične IT veštine, deca će zapravo učiti i kako da se snalaze u timu i kako da uspostave i razviju što bolju komunikaciju sa vršnjacima.

7. Self Smart

Inteligencija za samoposmatranje

Odnosi se na sposobnost reflektovanja sopstvenih postupaka, osećanja i planiranja akcija na osnovu toga. Nije vezana ni za jednu karijeru, već predstavlja cilj kome treba da teži svako biće.

Zašto je važna za vaše dete

Grčki filozofi su kao najveću mudrost istakli: „Upoznaj samog sebe.” Poznavanje sopstvenih osećanja, nada, želja, pa i strahova omogućava detetu da jasno iskaže svoj unutrašnji život, da bolje razume sebe i jednostavno bude u skladu sa samim sobom. Na taj način može da vodi ispunjen i radostan život, a to je zapravo i cilj kome svi težimo.

Iako ponekad ovaj tip inteligencije bude zanemaren u klasičnim školskim sistemima, on je izuzetno važan jer, ukoliko je on lepo razvijen, omogućava svim drugim tipovima inteligencije da funkcionišu pravilno.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Pronalazenjem rešenja za različite programerske probleme svaki školarac će zapravo upoznavati sebe. Na taj način će izraditi jedinstveni pristup za prevazilaženje svake prepreke i tako sticati dodatno samopouzdanje za dalje usavršavanje.

8. Nature Smart

Inteligencija za prirodu

Predstavlja sposobnost dobrog poznavanja prirode, uočavanja razlika između njenih različitih pojava. Buduća zanimanja: biolog, antropolog, veterinar, botaničar.

Zašto je važna za vaše dete

Ljudi koji imaju razvijenu inteligenciju za prirodu dobro prepoznaju obrasce, uočavaju razlike i kategorišu informacije. Osim toga, napredak u ovoj vrsti inteligencije omogućava i napredovanje u oblastima kakve su pisanje, matematika, nauka.

Dakle, ne samo da vaše dete razvijanjem inteligencije za prirodu upoznaje okolinu u kojoj živi i stiče svest o važnosti njenog očuvanja već postaje bolje iz tradicionalnih predmeta, koji su sastavni deo obrazovnih kurikuluma.

Kako se ova inteligencija razvija na programima ITAcademy JUNIOR

Dodatna sekcija na ITAcademy JUNIOR programima koja je posvećena ekologiji omogućiće školarcima da se upoznaju sa prirodom i nauče kako da doprinesu njenom očuvanju.

ITAcademy JUNIOR program razvija višestruku inteligencije kod vašeg deteta

Harvardov program višestruke inteligencije polazi od činjenice da postoji više tipova inteligencije, pa prema tome i više načina učenja. Da bi dete ostvarilo maksimalne rezultate, potrebno je da mu se informacije serviraju na način na koji ono najbolje može da ih primi.

Učenje na praktičnim primerima

Umesto da uči iz knjiga, Harvardov program pruža polazniku priliku da uči na praktičnim primerima, u različitim okruženjima, ohrabruje ga da postavlja pitanja. Na taj način dete postaje aktivan učesnik nastavnog procesa i razvija naviku celoživotnog učenja.

Učenje principa

Umesto bubanja suvoparnih činjenica, polaznik se uči principima: kako da misli, oseća, radi, uči, živi: upravo to je garancija da dete naučeno nikada ne zaboravi.

Učenje prema afinitetima svakog deteta

Harvardov program omogućava pristup učenju koji je skrojen prema potrebama i afinitetima svakog deteta. Kako bi se svakom detetu što više približilo gradivo i kako bi se ujedno osigurao njegov napredak i balansiran razvoj, ITAcademy JUNIOR ne samo da primenjuje Harvardov program u svojim osnovnim kurikulumima već na osnovu njega kreira i bonus programe za osnaživanje svih tipova inteligencije.

Dodatni programi utemeljeni su na Harvardovom pristupu i kreirani su tako da pažljivo neguju i razvijaju sve potencijale vašeg deteta: od sporta, umetnosti, muzike do komunikacije sa drugima, samorefleksije, brige za prirodu. Ne samo da će vaš školarac imati prilku da dalje razvija tipove inteligencije u kojima je već dobar već će moći i da osnaži i poboljša one tipove za koje je mislio da mu nisu jača strana.

Otključavamo skrivene potencijale u vašem detetu.

Pogledajte koje dodatne aktivnosti dobijate >>

ITAcademy Junior Obezbedite vašem detetu najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »
ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »