Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Indivudualizovan pristup svakom detetu

Svaki učenik je u centru pažnje

Nastava na ITAcademy JUNIOR bazira se na najsavremenijim metodičkim principima. Centar nastavnog procesa je dete – to znači da se primenjuje personalizovan pristup svakom osnovcu, odnosno srednjoškolcu.

Ne uče sva deca istim tempom i na isti način niti imaju iste afinitete i talente. Međutim, naše iskustvo u predavanju programiranja deci govori nam da svi oni mogu uspešno savladati lekcije sa kojima se susreću na ITA JUNIOR.

To je zato što primenjujemo napredni Harvardov program višestruke inteligencije i što negujemo mentorski pristup svakom detetu.

Šta podrazumeva individualizovan pristup vašem detetu

Pre svega, to znači da predavači prate ritam usvajanja znanja svakog deteta kao i njegov nivo. Periodične procene znanja ne rade se u vidu zastarelih testova, koji mogu stvoriti nepotrebnu tremu kod deteta, već se vrše prilikom svakodnevnog radu kada je dete opušteno i zainteresovano.

Male grupe

Grupe su na svim programima ograničene. Na taj način predavač može da se upozna sa svakim detetom i da oseti njegove individualne potrebe. Rad u malim grupama omogućava i deci da se brže upoznaju jedni sa drugima i tako se osete prijatno u poznatoj atmosferi. Prilikom časova svako dete dobija svoj zadatak i svi učestvuju u nastavi, što omogućava bolje razumevanje naučenog.

Projektna nastava

Ovo je  jedan od najmodernijih vidova nastave. Ona podrazumeva da određena znanja polaznici usvajaju kroz projekte koje treba da reše. Male grupe dele se na timove u kojima svako dete ima svoja zaduženja. Npr. od dece se može tražiti da sastave i personalizuju robota koga će pokretati pomoću komandi.

Svako dete doprineće uspešnom završetku projekta: jedno će sastavljati robota, drugo će personalizovati njegov izgled različitim stikerima, bojama, dodacima, treće će pisati kod koji će pokretati robota.

Iako svaki polaznik ima svoja zaduženja, svi oni komuniciraju međusobno, daju ideje i upoznati su sa onim što njihov drug radi. Ukoliko naiđu na neki problem, zajedno ga rešavaju. Po okončanju projekta, svi timovi prezentuju rezultate do kojih su došli.

Ovakav vid učenja podrazumeva da se znanja najbolje usvajaju na praktičnim primerima i kroz stvaran rad.

Projektna nastava na ITAcademy JUNIOR daje velike rezultate.

Moderne učionice i LEGO laboratorije

Nastava na ITAcademy JUNIOR odvija se u savremenim prostorijama koje ne liče na klasične učionice. Zapravo, vaše dete uči u open space prostoru nalik onima u kompanijama kakve su Google i LEGO.

Tu učenik može da komunicira sa svojim vršnjacima tokom rada na projektima, ima mogućnosti za eksperimentisanje i isprobavanje različitih pristupa rešavanju problema. Koncentracija i angažovanost učenika mnogo su veće u ovako koncipiranim učionicama, što su pokazala svetska iskustva.

Takođe, zahvaljući ovakvom pristupu predavač lako prati nivo dečje pažnje, periode povećane koncentracije, ali i zamora, pa može da određuje pauze ili produžava nastavu u skladu sa potrebama grupe.

Individualizovan pristup koji se neguje na ITAcademy JUNIOR obezbeđuje da će vaše dete uspešno savladati sve izazove i usvojiti sva znanja koja mu se nude.

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »