Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Poznato okruženje za igru daje maksimalne rezultate u učenju

Zahvaljujući nastavi koja se bazira na najnovijim metodičkim pristupima, vaše dete sa lakoćom i razumevanjem usvaja osnovna znanja iz programiranja, IT tehnologija, robotike, inženjeringa, matematike i umetnosti.

Umesto klasičnih časova u starim i dosadnim učionicama, nastava na ITAcademy JUNIOR odvija se u moderno opremljenim prostorijama i STEAM LEGO laboratoriji, gde dete ima priliku da kroz edukativne softvere usvaja praktične veštine i napreduje kroz različite nivoe. Ključ u uspehu naših polaznika je taj što deca znanja usvajaju u digitalnom okruženju i uz aktivnosti koje podsećaju na njihovo slobodno vreme. Na taj način nemaju otpor prema učenju i motivisana su da dolaze na nastavu.

Praktičan rad

Cilj nastave je da jednom naučeno ostane zauvek u svesti deteta. To se najbolje postiže kada učenik ima priliku da znanja koja je stekao sam upotrebi u realnim uslovima. Zato na kraju svake lekcije dete ima zadatak gde samostalno primenjuje ono što je naučilo. Na taj način bolje pamti i njegov napredak postaje lako vidljiv.

Eksperiment

Najbolji način učenja programiranja je na osnovu pokušaja i pogrešaka. Zato je nastava bazirana na eksperimentu važan deo obrazovnog procesa na ITAcademy JUNIOR. Dete se ohrabruje da primeni različite pristupe i pokuša drugačija rešenja za jedan problem. Ono se uči da različita iskustva u rešavanju problema ne sagledava kroz prizmu uspeha i neuspeha, već kao korake koji mu pomažu da dođe do adekvatnog rešenja.

Projektna nastava

Cilj projektne nastave je da pripremi decu za budući rad u poslovnom okruženju 21. veka, koje se često zasniva na projektima gde svako ima svoju ulogu. Polaznici dobijaju zadatke/projekte koje treba da timski reše: na osnovu svojih talenata i sklonosti svako dete zaduženo je za određeni deo projekta. Deca se tako uče da komuniciraju s ciljem rešavanja problema, da zajedno traže najbolji pristup i da uče jedni od drugih.

Kreativnost

Tzv. „problem solving” igra veliku ulogu kada su u pitanju IT tehnologije i programiranje. Traganje za pravim rešenjem, ispitivanje različitih pristupa, pronalaženje načina da se mnogi delovi uklope u funkcionalnu celinu razvijaju kod dece kreativnost i osposobljavaju ih da samostalno rešavaju različite izazove.

Posvećeni mentori

Iskusni predavači brinu se o tome da svi ovi raznoliki elementi nastavnog procesa budu adekvatno uklopljeni, a učenici dobiju najbolje iz onoga što im se nudi. Mentorski pristup koji primenjuju podrazumeva posvećenost svakom detetu ponaosob i prilagođavanje procesa učenja njegovim afinitetima i načinu usvajanja gradiva. Individualizovan pristup garantuje najbolje rezultate.

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »