Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

U PRIRODU SA iPADOM

ZA PRAVILAN RAZVITAK VAŠEG DETETA

U ranim godinama veoma je važno da se dete zdravo razvija. To znači da je potreban dobar balans između različitih aktivnosti.

Upravo zbog ovoga ITA JUNIOR organizuje časove na iPadima u prirodi, gde deca uz upotrebu specijalno dizajniranih aplikacija za nastavu na otvorenom istovremeno uče o tehnologiji i svojoj okolini.

Edukativne aplikacije za nastavu u prirodi

Koristeći specijalno dizajnirane edukativne aplikacije za nastavu u prirodi i upoznavanje sa živim svetom, školarci pomoću iPada interaktivno istražuju floru i faunu i razvijaju brigu za očuvanje okoline. U isto vreme postaje im jasno kako se digitalna znanja koja stiču u ITAcademy JUNIOR studijima mogu upotrebiti u stvarnom životu.

1.

Pomoću aplikacija za fotografisanje, kakva je PicCollage, deca uče kako da naprave dobre snimke okoline, koje potom mogu koristiti na časovima dizajna i animacije.

2.

Aplikacija za uvećavanje stvarnosti SpyGlass, sa ugrađenim 3D kompasom i podacima o okolini, omogućava deci da vide prirodu kao pravi istraživači, dok istovremeno vežbaju snalaženje u prostoru.

3.

Snimanjem različitih zvukova prirode pomoću aplikacije za snimanje i editovanje zvuka MadPad učenici mogu da komponuju sopstveni audio-sadržaj, koji potom koriste u aplikacijama i igricama koje kreiraju u ITA JUNIOR studijima.

Prednosti IT nastave u prirodi

Za digitalnu generaciju, kojoj naša deca pripadaju, tablet predstavlja jedan od zanimljivih načina istraživanja prirode koji pomaže u razvijanju celoživotnog interesa za nju.

Sve više škola u svetu odlučuje da IT nastavu održava u prirodi. Ovo nije slučajno, jer tako organizovana nastava ima višestruke prednosti:

1.

Školarci uče kako da znanja stečena u studijima primene u realnim uslovima.

2.

Zahvaljujući aplikacijama za istraživanje prirode, učenici postaju radoznali istraživači, koji žele da upoznaju okolinu u kojoj žive.

3.

Zelene aplikacije koje podižu svest o očuvanju prirode razvijaju kod dece brigu za zaštitu okoline.

4.

Računar više nije sprava koja dete odvaja od prirode, već upravo sredstvo koje ga upućuje na nju.

Nastava na tablet uređajima u prirodi jeste jedan od najsavremenijih metodičkih postupaka, koji je implementiran u ITAcademy JUNIOR kurikulume.

Za izbalansirano odrastanje vašeg deteta!

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »