Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Mesto kreirano za vaše dete

ITAcademy JUNIOR je škola koja radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite, na kojoj će vaše dete na podsticajan i interesantan način usvojiti svoja prva IT znanja.

U kreativnoj atmosferi, sa puno podrške, učenici će kreirati svoje prve video-igrice, sklapati robote, dizajnirati likove i predmete i sticati IT pismenost.

Na ovaj način, osnovci će već posle 6 meseci napraviti značajan pomak ka usvajanju širokog spektra znanja neophodnih za život u 21. veku.

Cilj školovanja na ITAcademy JUNIOR ima jasan cilj – da deci omogući temelj za dalji napredak u oblasti programiranja i dizajna, kao i da ih motiviše za nastavak usavršavanja u sektoru informacionih tehnologija. Pored konkretnih i praktičnih IT znanja učenici će usvojiti i logički način razmišljanja, ali i približiti se drugim oblastima kao što su matematika, nauka, inženjering i robotika.

Školovanje koje donosi najvažnije veštine 21. veka

Deca koja trenutno pohađaju osnovnu ili srednju školu rođena su u digitalnom dobu i zbog toga usvajanje IT veština zapravo predstavlja put do pismenosti za njihovu generaciju.

Školovanje na ITAcademy JUNIOR koncipirano je tako da deca kroz najnaprednije metodičke koncepte usvajaju složene načine razmišljanja.

Kreiranjem video-igara i upravljanjem robotima, dizajniranjem i audio i video montažom, osnovci i srednjoškolci će sticati znanja koja će im olakšati dalje školovanje i omogućiti ogromnu prednost prilikom izgradnje uspešne karijere.

Međutim, ITAcademy JUNIOR radionice ne samo da nisu zabavišta „našminkana” učenjem, već upravo mesta na kome će deca između 7 i 14 godina imati priliku da na interaktivan i povezan način zaista steknu najvažnije veštine 21. veka.

Nastava je osmišljena tako da je mogu pohađati svi učenici osnovnih škola, bez obzira na to da li su ranije imali sklonosti ka radu na računarima i kreativnom izražavanju ili ne.

Harvardov program – za potpuni razvoj deteta

Cilj učenja IT-ja nije samo da se vaše dete upozna sa osnovama pismenosti u 21. veku i da mu omogući usvajanje profitabilne veštine, već da vašem malom IT-jevcu obezbedi usvajanje transverzalnih veština i znanja: logičko, kritičko i kreativno razmišljanje, sposobnost rešavanja problema, timski i projektni rad. Ove veštine su dragocene za uspeh u školi i u karijeri u 21. veku.

Istraživanja su pokazala, a i naše iskustvo tokom nastave je potvrdilo – da deca koja uče da programiraju postižu bolje rezultate iz matematike, jezika, pa čak i umetnosti.

Kako bismo još više ojačali ove temeljne veštine, nastavu smo obogatili Harvardovim programom za razvoj višestruke inteligencije. Prema ovom pristupu, potrebno je podjednako razvijati sve tipove inteligencije kod deteta: jezičku, logičku, emocionalnu, za prostor, za muziku, za samoposmatranje, interpersonalnu, za prirodu. Zato polaznici ITAcademy JUNIOR imaju mogućnost da pohađaju bogate dodatne sekcije iz sporta, umetnosti, ekologije, LEGO STEAM laboratoriju, engleski jezik.

Ko predaje vašoj deci?

O vašoj deci brine se tim profesora i asistenata koji na savremen i interaktivan način prenose znanja. Svi naši predavači imaju bogato iskustvo u IT-ju i u radu sa decom, zbog čega su u stanju da ponude personalizovan pristup svakom učeniku obezbeđujući mu da ostvari maksimalan potencijal.

Predavači su u stalnoj komunikaciji sa učenicima i roditeljima vodeći tako računa da svako dete 

napreduje odgovarajućim tempom sa kojim su roditelji uvek upoznati. Naš tim vodi računa da znanja koja deca usvajaju budu raznovrsna i da učenici mogu efikasno da ih primene izvan ITAcademy JUNIOR učionica: u školi, budućoj karijeri, vannastavnim aktivnostima. Više o našim predavačima saznajte ovde.

Kakva je metodologija predavanja?

Nastava na ITAcademy JUNIOR zasniva se na najsavremenijim metodičkim  pristupima. Umesto zastarele nastave u kojoj se buba teorija, primenjujemo projektnu nastavu koja učenicima omogućava da kroz timsko rešavanje konkretnih projekata usvajaju znanja na praktičan način. Ovakav vid nastave razvija kod dece sposobnost rešavanja problema i timskog rada, ključnih osobina današnjice.

Gejmifikacija nastavnog procesa podrazumeva njegovo približavanje učenicima tako što se on strukturira kao video-igra: rešavanjem konkretnih zadataka, osnovci napreduju i osvajaju više nivoe. Ovakav vid predavanja pokazao se posebno podsticajan za naše polaznike.

Nastava je obogaćena edukativnim video-igrama, naprednim programima, savremenom tehnologijom poput robota, LEGO setova, VR naočara tako da sve što uče polaznici mogu da opipaju, vide, sagrade sopstvenim rukama.

Kako bi osigurali da su naučeno zaista savladali i usvojili, učenici imaju zadatke da veštine i znanja primene na kraju svake lekcije.

Sva znanja koja deca dobijaju – predaju se postupno i dete korak po korak napreduje u uzbudljivoj avanturi IT-ja.

Kako garantujemo kvalitet nastave?

ITAcademy JUNIOR je deo međunarodne škole ITAcademy. Obe institucije rade po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i deo su internacionalne kompanije LINKgroup i kao takve pripadaju velikoj LINK educational Alliance grupaciji edukativnih ustanova.

LINK educational Alliance obuhvata fakultete, visoke i srednje škole, gimnazije i akademije:

LINKgroup već 20 godina sa uspehom posluje u oblasti edukacije i sertifikacije sa polaznicima iz preko 120 zemalja sveta.

ITAcademy radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće svetske kompanije: Microsoft, Adobe i Apple. Ova uspešna IT škola u regionu visok kvalitet nastave garantuje partnerstvima sa međunarodnim IT kompanijama i institucijama i članstvima u uglednim svetskim organizacijama.

ITAcademy ispunjava stroge uslove opremljenosti i kvaliteta i areditovani je trening centar, čime svojim polaznicima omogućava da dobiju svetski priznate sertifikate kao potvrdu stečene stručnosti.

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »