Besplatno preuzmite priručnik za roditelje

Saznajte na koji način IT može da pomogne vašem detetu da
postiže uspehe.

Interaktivne laboratorije koje uče decu da misle

STEAM LAB INDIVIDUALIZOVAN PRISTUP KAO DEO SAVREMENOG KONCEPTA

STEAM LAB predstavlja jedinstven patent kompanije LINKgroup, osnivača ITAcademy JUNIOR, za sticanje kompetencija 21. veka. U skladu sa najsavremenijim svetskim edukativnim trendovima, kreirali smo interaktivni studio, u kom se kroz praktične primere i projektnu nastavu učenici pripremaju da svoja znanja primene u realnom svetu.

Za razliku od zastarelih koncepata i starih učionica, STEAM LAB podstiče samoinicijativu kod dece, omogućavajući im da znanja stiču kroz sopstvena istraživanja, realizujući projekte koje su sami izabrali.

Deca postaju aktivni učesnici nastavnog procesa, a ne pasivni primaoci znanja. Umesto suvoparnog učenja lekcija koje će brzo zaboraviti, deca usvajaju najvažniju lekciju – kako da uče.

Ciljevi STEAM LAB-a:

  • da deca nauče da misle;
  • da postavljaju pitanja;
  • da postanu samostalna u radu;
  • da fleksibilno rešavaju probleme.

Prednosti STEAM LAB-a

STEAM laboratorija je dizajnirana tako da otključa učenikove skrivene potencijale i da deca koja su mislila da im ne idu dobro nauke steknu sposobnost bavljenja njima i postignu ono što nisu ni znala da mogu.

Negujući jedinstven pristup svakom učeniku, STEAM LAB omogućava da se dete usavršava u oblasti koja ga interesuje, kao i da primeni različita znanja u rešavanju konkretnih izazova. Svako dete je jedinstveno, a takvo treba da bude i njegovo obrazovanje.

%
SAMOSTALNOST U UČENJU
%
JAČANJE SLABIH TAČAKA
%
RAZVOJ SOPSTVENIH AFINITETA
%
LEARNING BY DOING

STEAM LAB KONCEPT PODRŽAVA:

Moderno opremljene prostorije

Najsavremenija tehnologija poput laptopova, tableta, VR uređaja, 3D štampača, robota, interaktivnih tabli i podova, kao i LEGO STEAM setova za nastavu, predstavlja sastavni deo STEAM LAB-a.

Saznaj više >>

Fleksibilan raspored sedenja

Umesto klasičnih učionica, laboratorija je open space prostor u kom učenici sami biraju svoje mesto za rad.

Prostor je specijalno dizajniran za projektnu nastavu, timski rad, kreiranje dinamičnih grupa učenika i podstiče rađanje ideja.

Saznaj više >>

Timski rad

Svaki učenik radi sopstveni projekat, što znači da razvija posebne veštine koje može da deli sa drugima na zajedničkim projektima.

U laboratoriji se promoviše saradnja: na zajedničkim zadacima deca razmenjuju svoja znanja i uče kako da ih zajednički primene u rešavanju konkretnih problema koji zahtevaju različite pristupe – kodiranje, dizajn, animaciju, inženjerstvo, arhitekturu, ekologiju…

Jedinstven pristup učenju

ZA NOVA ZNANJA, PRAKTIČNA ISKUSTVA, SAMOPOUZDANJE I KREATIVNOST

Učenici sami, prema sopstvenim afinitetima, biraju projekat koji žele i potom ga realizuju svojim tempom. Školarci uče programiranje, dizajn, matematiku, inženjerstvo, arhitekturu, ekologiju, umetnost. Deca se na taj način razvijaju u pravcu u kom žele, dok istovremeno razvijaju interesovanje i prema oblastima koje ih nisu privlačile.

Učenici su motivisani i angažovani, a sistem napredovanja od lakšeg ka težem projektu strukturiran je po nivoima, slično kao na video-igricama, što je deci ovog uzrasta posebno prijemčivo. Sa svakim novim projektom učenik nadograđuje znanja i iskustva stečena na prethodnom.

Jednom mesečno kreiraju se novi projekti i izazovi koje učenici biraju i koje realizuju sami ili u saradnji sa svojim drugarima.

Projekti su dizajnirani tako da pobude interesovanje, da podstaknu decu na istraživanje i izazovu njihove sposobnosti. Kroz sistem pokušaja i pogrešaka učenik dolazi do pravog rešenja.

STEAM LAB

NASTAVA PO MERI BUDUĆIH KREATIVACA:

INDIVIDUALIZOVAN PRISTUP

Projektna nastava

Fleksibilan prostor

Timski rad

Samostalnost u učenju

Praktična nastava

Nastavnik kao savetnik

Postepen napredak

Znanja 21. veka

ITAcademy Junior Za najbolju IT avanturu
Prijavite se putem ovog linka »